vakken werkwijze

 

Lezen/dyslexie

Problemen met lezen kunnen het leerproces van andere vakken ook verstoren. Aanpak van de leesmoeilijkheden in een zo vroeg mogelijk stadium is noodzakelijk. Met behulp van leestoetsen wordt precies uitgezocht waar de moeilijkheden beginnen. Kent de leerling alle letters wel? Als dat in orde is, wordt gekeken welke woordcategorieën moeilijkheden leveren. Daarna volgt de aanpak van makkelijk naar moeilijker. Hierbij maak ik gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dyslexie.

Spelling

Nadat er één of meerdere toetsen zijn gemaakt, wordt er gekeken welk spellingprobleem het eerst aangepakt wordt. Er volgt een analyse van het spellingstype. Is het bv. een woord dat je moet weten, zoals ei- of ijwoorden, of gaat het om een woord waarbij een spellingsregel van toepassing is. Er volgt steeds samen met de leerling een analyse van het spellingprobleem, waarna m.b.v. een strategie inoefening volgt. Ook de werkwoordspelling levert nogal eens problemen. Door gebruik te maken van spellingregels en herkenning is de spelling van werkwoorden goed te leren.

Rekenen

Nadat uit de toetsen is gebleken welke sommen niet in orde zijn, wordt gekeken welk onderdeel het eerst aangepakt moet worden. Werken met grote getallen kan immers niet zonder dat de plus- en min-sommen tot 20 vlot beantwoord kunnen worden. Uitleg van het nieuwe somtype volgt m.b.v. een strategie, waarbij de leerling elke keer dezelfde stappen neemt.

Citotraining nodig?

De meeste scholen in Nederland nemen in groep 7 de Cito Entreetoets af. Daarna is duidelijk welke onderdelen van de leerstof uw kind al goed beheerst en welke nog niet. Het is van belang om de onderdelen die nog niet goed gaan extra in te oefenen, zodat er geen hiaten zijn als uw kind in groep 8 de Cito Eindtoets gaat maken. Met behulp van toetsen zoek ik uit wat er nog niet in orde is. Aan deze onderdelen wordt gewerkt. Als deze basisstof in orde is, kan uw kind met vertrouwen naar het voortgezet onderwijs.

Brugklastraining.

Leerlingen leren huiswerk plannen en organiseren. Er worden studievaardigheden aangeleerd; hoe kun je bv. een tekst of woordjes leren. Er wordt aandacht besteed aan de grammatica van het Nederlands en aan wiskunde. En ook de vreemde talen worden behandeld.