Werkwijze

Werkwijze

 

Tijdens een eerste gesprek geven de ouders informatie over de leerproblemen van hun kind. Dit gesprek is kosteloos.
Ik geef uitleg over de manier waarop ik de problemen probeer op te lossen. Ik laat de materialen zien waarmee ik werk.

Daarna krijgt de leerling de leerhulp die nodig is. Meestal een keer per week een uur. Nadat ik precies heb uitgezocht welke leerstof niet in orde is volgt instructie, oefenen en herhalen van het vak dat de leerling moeilijk vindt. Er moet ook thuis geoefend worden. De hoeveelheid huiswerk wordt uiteraard aangepast aan de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

Ouders worden schriftelijk op de hoogte gehouden van de inhoud van elke les en de vorderingen.

Ouders kunnen altijd een gesprek aanvragen om tussentijds informatie over het werk en de vorderingen van hun kind te krijgen. De bijles kan ook thuis gegeven worden.